MENU

A könyvtárak –az információ‐ és az inspirációszerzés a legfontosabb forrásai (Position Paper: Libraries – cultural peaks for information and inspiration / in Hungarian)

Európa könyvtárai fontos szerepet játszanak ebben a 'társadalmi és kulturális projektben'. Az európai könyvtárakban rejlő lehetőségeket mindmáig nem sikerült teljességgel kiaknázni az Európai Unió fejlesztése érdekében, amelynek alapértékei a sokszínűség és a kultúrák közötti párbeszéd tisztelete, a szabad véleménynyilvánítás, az emberi méltóság, a szolidaritás és tolerancia.
„Az Európai Unió nem csupán egy gazdasági folyamat vagy egy kereskedelmi hatalom, hanem sokak – joggal – példa nélküli és eredményes társadalmi és kulturális projektnek tekintik.” (Az európai kulturális menetrend a globalizálódó világban)

Európa könyvtárai fontos szerepet játszanak ebben a ‘társadalmi és kulturális projektben’. Az európai könyvtárakban rejlő lehetőségeket mindmáig nem sikerült teljességgel kiaknázni az Európai Unió fejlesztése érdekében, amelynek alapértékei a sokszínűség és a kultúrák közötti párbeszéd tisztelete, a szabad véleménynyilvánítás, az emberi méltóság, a szolidaritás és tolerancia.

Az elmúlt évtizedekben megváltozott a könyvtárak szerepe: hatóságszerű intézményekből, amelyekre kizárólag a nyomtatott dokumentumok jellemzőek, a városok vonzó és élő középpontjaivá fejlődtek, amelyek a nyomtatott és virtuális információk teljes körét kínálják.

  Ma a használó van a központban, és az információkhoz való ingyenes hozzáférés a legfontosabb alapelv. Az Európában található 90 ezer könyvtár az egyéni ötleteket és a kreatív szellemet támogatja, ösztönző és biztonságos helyszínt biztosít a munkához és a tanuláshoz. A könyvtárlátogatókat szakképzett személyzet segíti képzéssel és iránymutatással az információs technológia és a tájékoztatási szolgáltatások felhasználásában.

A közkönyvtárak, a felsőoktatási és a nemzeti könyvtárak a multikulturális társadalom részei, és fontos helyet foglalnak el szolgáltatásaik és termékeik kínálatával a kulturális iparon belül. Európai és világhálózatot alkotnak, és támogatják kulturális partnereiket abban, hogy kibontakoztassák inspirációs potenciáljukat. Ezáltal a könyvtárak Európa demokratikus, kulturális, oktatási és társadalmi fejlődésének zálogai.

 

Európa polgárainak a következőkre van szükségük:

  1. Olyan európai könyvtári irányelvekre, amelyek a korábbi könyvtári finanszírozásra és beruházásokra épülnek, és hatékonyan használják a meglévő infrastruktúrát
  2. Támogatásra az európai könyvtári hálózat megerősítéséhez
  3. A könyvtárak fenntartható finanszírozására és politikai támogatására (például az új Kultúra program révén), európai szinten
  4. Az EU tagországaiban egymással összehangolt kivételekre a szerzői jogi szabályok alól.
Download the PDF

Leave a comment

Account

View

Publish

E-PANEMA

Web content

SHARE

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email

Contact with the proposer of A könyvtárak –az információ‐ és az inspirációszerzés a legfontosabb forrásai (Position Paper: Libraries – cultural peaks for information and inspiration / in Hungarian) project